Scroll Top
Nová kolekce POP skladem!

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.hannes-strolz.cz/. Provozovatelem je Harfasport a. s.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Společnost Harfasport a. s., zapsaná B 27418/MSPH u Městského soudu v Praze, IČO 06905706 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefon

Jméno a příjmení, telefon, e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, přičemž v případě Vašeho požadavku na zaslání odpovědi na formulář je nutné zpracovat e-mailovou adresu a telefon. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu 24 měsíců od odeslání formuláře.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost ACTIVE 24, s.r.o., IČO: 25115804, se sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
 • poskytovatel marketingového software společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.